Kitl

Realizováno: 01 / 2020

Tentokrát jsme se vydali polepit hned celou tramvaj a k tomu jsme zvládli také dodávku